Dự Thảo Chính Sách chất lượng Ocean Gift

Dự Thảo Chính Sách chất lượng Ocean Gift

Dự Thảo Chính Sách chất lượng Ocean Gift

Dự Thảo Chính Sách chất lượng Ocean Gift

Dự Thảo Chính Sách chất lượng Ocean Gift
Dự Thảo Chính Sách chất lượng Ocean Gift
× Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Chất lượng Liên hệ

Chất lượng

 

DỰ THẢO CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG – TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chính sách chất lượng:

     + Tạo điều kiện làm việc thuận lợi, môi trường thân thiện để phát huy năng lực của người lao động.

     + Liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, sản xuất sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm với giá cả cạnh tranh, tôn trọng đạo đức kinh doanh và tuân theo luật định.

     + Có trách nhiệm với xã hội và môi trường

Tầm nhìn: Ocean Gift muốn tạo nên một thương hiệu Việt trên trường quốc tế đem lại niềm tự hào, giá trị bền vững  cho người lao động và cổ đông.

Sứ mệnh: Sản xuất sản phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Mang lại hiệu quả, sự tin cậy cho người lao động, khách hàng và cổ đông

Giá trị cốt lõi

CHUYÊN NGHIỆP – NĂNG ĐỘNG – HỢP TÁC – CÔNG BẰNG – CHÍNH TRỰC